Wij zijn beëdigd register expert en taxateur

Gert jan Oolders

Expertise

Wij verzorgen ook schade-expertise opdrachten.

Een goede expertise zal door een onafhankelijke register-expert uitgevoerd moeten worden. Dit waarborgt vakkennis, objectiviteit en onafhankelijkheid. Een registerexpert handelt altijd onafhankelijk en dus niet in naam van de verzekeringsmaatschappij. Alleen expertiserapporten opgesteld door een registerexpert worden door alle verzekeraars geaccepteerd.

Een schade- of expertiserapport is een verslag, waarin de oorzaak van de schade staat, waar ook de te vervangen en te spuiten onderdelen in staan benoemd en welke montagewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het is een kostenoverzicht dat samen met een schadehersteller opgesteld wordt, zodat u ook zeker weet dat uw schade werkelijk hersteld kan worden voor het vastgestelde bedrag.

Het opstellen van een expertiserapport duurt meestal twee dagen. Dit kan uitlopen wanneer er aanvullende informatie nodig is van u, van de schadehersteller of van een opkoper (in het geval van een total loss) .

foto schade voorkant auto
foto deuk ra auto

Wanneer wordt er gebruik gemaakt van een schade expert?

Bent u Casco / All risk verzekerd?

Heeft u een Casco polis, dan zal uw verzekeraar altijd zelf een schade-expert inschakelen, ook voor uw eigen voertuig.

Bent u WA of beperkt casco verzekerd?

Bij een WA, WA+ of Beperkt Casco verzekering wordt een schade-expert ingeschakeld door de verzekering van de veroorzaker van de schade. Wanneer u de veroorzaker bent van de schade, zal uw verzekeraar een schade expert langs sturen voor de schade van de tegenpartij. Het kan voorkomen dat het niet duidelijk is wie schuldig is aan de schade en u beiden WA verzekerd bent. In dit geval moet u zelf een schade-expert inschakelen.

Waarborgfonds

Er zijn schades waarbij de dader niet te achterhalen is, bijvoorbeeld wanneer iemand is doorgereden na een aanrijding. Het Waarborgfonds dekt in dit soort gevallen uw schade. Het onderzoek van een schade-expert is dan wel noodzakelijk. De expert stelt de schade vast en kijkt naar de oorzaak. Zonder expertiserapport kan het Waarborgfonds de schade namelijk niet in behandeling nemen.

Expertise in de praktijk bij een reparabele schade.

Bij een reparabele schade is de expertisedatum bij voorkeur op de eerste dag van de reparatie. Op deze wijze kan het reparatietraject op de juiste wijze begeleid worden.

De schade-expert beoordeelt de omvang van de schade en de wijze van herstel in samenwerking met u en met een schadeherstelbedrijf. In verreweg de meeste gevallen worden de expert, de schadehersteller en de verzekerde het met elkaar eens. Verder controleert de expert of u voldoet aan de polisvoorwaarden en stelt een expertiserapport op.

Heeft u naast voertuigschade ook schade aan uw kleding, een helm, uw telefoon of andere aanvullende zaken? Zorg er dan voor dat deze voorwerpen ook bij het voertuig aanwezig zijn, zodat de expert deze direct mee kan nemen in de schadebegroting.

In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om de schade niet) of nog niet te laten herstellen maar het schadebedrag te ontvangen, de expert zal dan een calculatie op basis van de zichtbare schade opstellen. Enkele verzekeraars vergoeden in dergelijke gevallen slechts gedeeltelijk het schadebedrag.

Expertise bij ernstige schade of total-loss.

In het slechtste geval is uw voertuig na een ongeval total-loss, dan is uw auto bijvoorbeeld onherstelbaar zwaar beschadigd. We spreken in dat geval over technisch total-loss.

Het kan ook zijn dat uw auto nog wel te gebruiken is maar dat de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van de auto minus de restwaarde. We spreken dan over economisch total-loss.

Wij stellen dan voor u een gedegen dagwaardeonderzoek in, zodat u krijgt waar u recht op heeft. Dit vaak in combinatie met het bepalen van de restwaarde in samenwerking met een opkoper, waardoor u eventueel ook een oplossing heeft voor de afvoer van het wrak dat nog op uw naam staat.

Wie betaalt de kosten voor een expertise?

Als uw verzekeraar een schade-expertise vereist, is dit kosteloos voor u.

Indien u een contra-expertise uit laat voeren, als u het bijvoorbeeld niet eens bent met het expertiserapport of de dagwaarde van de eerste schade-expert, dient u in eerste instantie wel zelf de kosten te betalen.

Indien u in het gelijk bent gesteld door de verzekeraar, dan zal deze in bijna alle gevallen ook de gemaakte kosten aan u vergoeden.

Contra-expertise

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het rapport of het dagwaardevoorstel van de eerste schade-expert, u dient dan in overleg te gaan met die expert. Komt u er na overleg nog steeds niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een tweede expert in te schakelen, een contra-expert. Laat een contra-expertise zo snel mogelijk uitvoeren en laat dit ook aan de betrokken schade-expert en verzekeraar weten.

De contra-expert bekijkt de taxatie van de eerste schade-expert en zal daarna een eigen expertiserapport opstellen. Als de tweede expert het met u eens is en duidelijk niet met de eerste expert, dan moet een derde (gezamenlijk benoemde) expert (een 'arbiter') de knoop doorhakken. Zijn oordeel is dan bindend.

In geval van schade heeft u altijd het recht om een eigen deskundige in de arm te nemen. De verzekeraar mag immers de schade niet zomaar in uw nadeel vaststellen.

Wie betaalt de kosten voor contra-expertise?

De kosten voor de contra-expertise komen in eerste instantie voor rekening van de opdrachtgever. U moet hierbij denken aan een bedrag van ongeveer € 350,- incl. BTW. Wanneer de contra-expert in het gelijk wordt gesteld, vergoedt uw verzekeraar bijna altijd alle kosten.

Als de contra-expertise lager uitvalt dan de eerste expertise, dan zal de aanvrager de kosten moeten betalen. De kosten van een eventueel ingeschakelde arbiter betaalt de verzekeraar in principe ook.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Wij maken ons sterk om opdrachtgevers te ontzorgen. Bij ons bent u verzekerd van een onafhankelijke professionele en adequate begeleiding op het gebied van schade-expertise. Of het nu gaat om een kleine schade of een voertuig dat total loss is. De schade wordt vanaf uw opdrachtverstrekking tot en met de rapportage door ons professioneel begeleid.

Wij streven naar compleetheid en duidelijkheid, ongeacht de omvang van de schade.

U kunt ons bellen voor aanvullende informatie of het maken van een afspraak +31(0)6-19066259. U kunt ook contact opnemen via onze contactpagina.

Taxatiebureau Oolders
Gert jan Oolders
Oude Zeegserweg 8
9471 PV Zuidlaren
Tel. 06-19066259
Email info@taxatiebureau-oolders.nl
PrivacybeleidAlgemene Voorwaarden

Aangesloten bij

Fehac logo
logo TMV
Hobeon SKO logo
© Taxatiebureau Oolders
phone